Bridgestone

Välkommen till världens största däcktillverkare

Bridgestone Corporation, med huvudkontor i Tokyo, är världens största tillverkare av däck och andra gummiprodukter. Däck står för 80 procent av Bridgestone-gruppens försäljning i världen. Företaget tillverkar också industrigummi och kemiska produkter, sportartiklar och diverse andra produkter. Bridgestone säljer däck och övriga produkter i mer än 150 länder.

Bridgestone Europe NV/SA – med huvudkontor i Bryssel, Belgien – är en nyckeldivision till Bridgestone Corporation. Företaget utvecklar och tillverkar toppkvalitetsdäck som distribueras via 20 underordnade försäljningsbolag och andra kanaler på den Europeiska och Östeuropeiska marknaden.

Bridgestone Sweden AB, med huvudkontor i Sundsvall, marknadsför och levererar däck till den svenska marknaden. Läs mer på www.bridgestone.se