Däcktrycksövervakning

 

Däcktrycksövervakning.TPMS1

Tyre pressure monitor eller översatt till svenska som Däcktrycksövervakning.
Från och med 1 november 2012 är det OBLIGATORISKT med
Däcktrycksövervakning i nytillverkade personbilar.
Enligt direktiv 2007/46/EG

Enkelt förklarat så sänder sensorena i hjulen över signaler till bilens system som
varnar dig vid punktering eller vid för lågt däcktryck.                                      
Det sitter en sensor i varje hjul ibland även i reservhjulet.
Sensorena talar om för föraren vad det är förlufttryck i varje enskilt däck och även tempratur.

 

 

Däcktillverkaren Bridgestone
Genomförde en undersökning i elva europeiska länder där man kom fram till att så många som 63 procent av bilisterna körde med för lågt tryck i däcken.

Många bilister slarvar med mönsterdjupet på sina däck men också med däcktrycket. Det sistnämnda påvisar en undersökning genomförd av däcktillverkaren Bridgestone som under 2011 kontrollerade 46 000 fordon i elva europeiska länder.

Bridgestones slutsats blev att 63 procent av bilisterna kör med för lågt däcktryck, något som inte bara kan påverka bilens uppförande på vägen utan också leder till högre bränslekostnader och även högre slitage på däcken.
Bridgestone har räknat ut att om alla i Europa skulle köra med rätt däcktryck så skulle 3,1 miljarder liter bränsle sparas varje år till ett värde av fem miljarder euro. I utsläpp räknat skulle det innebära en reducering med 7,4 miljoner ton koldioxid, eller 2,7 gram per kilometer för varje europeiskt fordon varje år.

Undersökningen visar också att nästan 20 procent av de europeiska bilisterna kör med olagligt mönsterdjup på däcken, det vill säga under EU-lagstiftade 1,6 millimeter, något som kan vara direkt trafikfarligt.